Проекти

Фотоволтаичен парк "Каракал"

Този проект е прекрасен пример за успешната международна експанзия на подразделението за чиста енергия на „Алфа Финанс Холдинг“ АД – „Соларпро Холдинг“ АД.

Фотоволтаичният парк "Каракал" се намира близо до Каракал в Румъния. Проектът има инсталирана мощност от 3 MWp и е изцяло функциониращ от 2013 г. Соларпро холдинг" АД е изпълнил първоначалното проектиране, доставката на оборудване, изпълнението на проекта, строежа и пускането в експлоатация, както и последващата поддръжка и управление на централата.

Инвеститор е "GREENSOLAR EQUIPMENT MANUFACTURING LTD.", Унгария, дъщерна компания на "Beijing Sevenstar Group", Китай.

Alfa Finance Project