Проекти

Каолин АД

През 2000 г. Алфа Финанс Холдинг АД придоби контролния пакет акции от „Каолин“ АД – добивна компания с над 90 годишна история. През следващите тринадесет години под управлението на „Алфа Финанс Холдинг“ АД, и след пет международни придобивания и множество зелени проекта, „Каолин“ се разви от фирма с локално значение до регионален лидер в сектора на индустриалните минерали, с минни и производствени бази в четири държави и продажби в 36 страни от Европа, Азия и Африка. Каолин" АД беше развит до статус на:

 - най-големия производител на кварцови пясъци в Югоизточна Европа
 - четвъртия най-голям производител на пясъци в Европа
 - най-големия производител на каолин в Югоизточна Европа
 - управляващ 1% от световните залежи на каолинова суровина
 - втория по големина производител на шамот в Европа

През 2003 г. „Каолин“ АД пабрави първото си международно придобиване – „Сербокварц“ и „Копови“, Сърбия. Пет години по-късно, през 2007 г., беше успешно приключено първичното публично предлагане на акциите на „Каолин“ АД на Българска Фондова Борса. Преобразуването на „Каолин“ АД в публична компания представлява много важна стъпка в стратегията на „Алфа Финанс Холдинг“ АД за развитие на дружеството. Същата година „Каолин“ Ад успешно приключи първата си инвестиция в Украйна – придобиването на мажоритарния пакет от ПКСП. През 2009 г. официално беше открита фабриката за обогатяване на кварцови пясъци на „Каолин“ АД в Украйна. Международната експанзия продължи с придобивания в Албания през 2008 г. и в Сърбия, през 2011 г. („Долна Бела Река“).

През 2013 г. АФХ успешно финализира сделка за продажбата на мажоритарния акционерен пакет на Каолин на един от водещите инвеститори в сектора – Quarzwerke GmbH (Германия)

Alfa Finance Project