КАПИТАЛ И ДОБРИ ИДЕИ ЗАЕДНО
Финансови услуги
повече
Индустриални минерали
повече
Недвижими имоти
повече
Енергетика и чиста енергия
повече
IT и Телекомуникации
повече
Опортюнистични инвестиции
повече
Съдът потвърди, че "Булброкърс" не е извършил нарушение и не е ощетил държавата при сделката с EVN, 21 октомври 2014 г.

Със свое окончателно решение от 13 октомври 2014 г. Административен съд – София постановява, че "Булброкърс" не е извършил каквото и да е нарушение при продажбата на остатъчния дял от EVN и отменя наказателното постановление наложено от КФН като неправилно и противоречащо на закона.