КАПИТАЛ И ДОБРИ ИДЕИ ЗАЕДНО
Финансови услуги
повече
Индустриални минерали
повече
Недвижими имоти
повече
Енергетика и чиста енергия
повече
IT и Телекомуникации
повече
Опортюнистични инвестиции
повече
Отговори от Алфа Финанс Холдинг АД на публично поставените въпроси от в-к ТРУД

Публикуваме писмото, което внесохме в Народното събрание с вх.№ ПГ-534-00-6 от 12.02.2015 г., относно публично поставените от в-к ТРУД въпроси, касаещи Алфа финанс холдинг Ад и г-н Иво Прокопиев. В писмото се съдържат и отговорите ни на поставените въпроси.